Privacyverklaring

Mijn bedrijf (Suzipedia), gevestigd aan Reigerlaan 101, 2678 WS De Lier, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@suzipedia.nl, dan verwijderen wij ik informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het voeren van een correcte administratie voor de Belastingdienst.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

 • Je voor- en achternaam, adresgegevens en bankrekeningnummer bewaar ik 7 jaar in mijn administratie (grondslag: wettelijke verplichting).
 • Je telefoonnummer en e-mailadres bewaar ik, zolang wij een zakelijke relatie onderhouden, in mijn mailaccount en adressenboek (grondslag: overeenkomst). Wanneer de relatie officieel beëindigd is of wij gedurende een periode van twee jaar geen contact hebben gehad, verwijder ik deze gegevens.

Als je akkoord bent gegaan met het gebruik van analytische cookies tijdens het bezoek aan mijn website, bewaar ik jouw (geanonimiseerde) IP-adres, je internetbrowser, apparaattype en gegevens over jouw activiteiten op mijn website 14 maanden in Google Analytics (grondslag: toestemming).

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik deel jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Voor het gebruik van Cookies verwijs ik je graag door naar mijn Cookiebeleid pagina.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van jou, waarover ik beschik, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@suzipedia.nl. Ik reageer zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek. Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@suzipedia.nl.

Ik heb de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Ik maak gebruik van beveiligingssoftware op mijn apparaten en website.
 • Mijn website verstuurt jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding (SSL/TLS). Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • Ik maak gebruik van unieke, sterke wachtwoorden

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 28-03-2022